NJB-02186

Fedosov, V. E., Churakova, E. Yu., Kholod, S. S., Beldiman, L. N., Bakalin, V., Zakharchenko, D. A. and Afonina, O. M. 2018. Bryophytes of Zhelahija Cape, Severny Island, Novaya Zemlya Archipelago. – Nordic Journal of Botany 2018: e02186

Documents

AttachmentSize
njb-02186.pdf247.51 KB